تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

واحد سخت افزار

واحد سخت افزار

پروژه های در دست اقدام

 • سامانه خدمات مدیریت منابع سخت افزاری

کارشناس واحد سخت افزار

کارشناس سخت افزار

فرهاد فرهی مقدم

وظایف واحد سخت افزار

 • ارائه مشاوره در امور فنی و پشتیبانی
 • کنترل و نظارت بر خرید تجهیزات رایانه­ای
 • تحقیق و کارشناسی در خصوص فناوریهای سخت افزاری جدید و موردنیاز شهرداری
 • نگهداری و نصب کلیه قطعات سخت افزاری موجود در شهرداری
 • تلاش به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات رایانه­ای موجود در شهرداری و به روزنمودن آن
 • کمک به شناسایی نیروهای متخصص در امور رایانه­ای (شناسایی افراد مستعد، مصاحبه اولیه، معرفی) جهت قراردادن به عنوان نماینده It در کلیه سازمانها و مناطق شهرداری
 • ارتباط و هماهنگی­های لازم با نماینده های it کلیه سازمانها و مناطق شهرداری
 • نظارت بر عملکرد سامانه­های سخت افزاری مورد استفاده بخش­های مختلف
 • مشاوره تهیه تجهیزات سخت افزاری موردنیاز بخش­های مختلف
 • رفع عیب سیستم­های رایانه­ای و تجهیزات جانبی
 • ارایه لیست تجهیزات موردنیاز برای سیستم­های رایانه­ای
 • پشتیبانی سخت افزار رایانه­ای شهرداری
 • همکاری با دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای سخت­افزاری و شرکت در جلسات مناقصات سخت افزاری
 • چک کردن سیستم­ها از نظر سخت­افزاری و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آن و تعویض قطعات و ارتقاء سیستم در صورت نیاز
 • تهیه دستور العمل های راهبردی و نگهداری سیستم سخت افزاری
 • آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری
 • شرکت در دوره­های آموزشی در صورت نیاز مدیریت فن آوری جهت پیشبرد راهبردی و بهتر امور و همچنین انجام تعمیرات سخت افزاری در داخل واحد تعمیرات فن آوری
 • ثبت لیست سخت افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند در برگه های مخصوص جهت اختصاص دادن کد شناسایی به آنها