تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

خبر

عنوان کلیک ها
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به کمیته تخصصی شهر هوشمند پیوست کلیک ها: 19
اتوماسیون اداری شهرداری کرمان تحت وب می شود کلیک ها: 37
سرپرست جدید اداره مالی و اقتصادی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شد کلیک ها: 69
عضویت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری در کمیته فاوای مرکز افتای استان کلیک ها: 146
حضور رییس مرکز آپای استان در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمان کلیک ها: 143
ایجاد قابلیت پرداخت عوارض خودرو در پیام رسان "بله" بانک ملی، در راستای ارتقای خدمات الکترونیکی شهرداری کرمان کلیک ها: 180
نشست هم اندیشی سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و رئیس مرکز آپای استان کلیک ها: 171
وضعیت روند اجرای طرح ممیزی در منطقه دو شهری بررسی شد کلیک ها: 163
موضوع شهر هوشمند را با جدیت پیگیری می‌کنیم کلیک ها: 161
کرمان در مسیر شهر هوشمند کلیک ها: 153