تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

واحد GPS

واحد GPS

کارشناس واحد GPS

کارشناس پشتیبانی

صادق مرادی

پروژه های انجام شده

  • تجهیز کلیه خودروهای سازمان آتش نشانی به ردیاب خودرو
  • راه اندازی نرم افزار تحت وب کنترل و نظارت خودرو هاای سازمان آتش نشانی
  • تجهیز کلیه خوردوهای اجراییات شهرداری به ردیاب خودرو
  • راه اندازی نرم افزار ویندوزی و تحت وب کنترل و نظارت خودروهای اجراییات شهرداری

پروژه های در دست اقدام

  • راه اندازی نرم افزار جامع کنترل و نظارت ناوگان شهرداری کرمان
  • تجهیز کلیه خودرو های شهرداری به دستگاه ردیاب خودرو و اتصال به سامانه کنترل و نظارت ناوگان شهرداری کرمان