تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

واحد نرم افزار

واحد نرم افزار

کارشناسان واحد نرم افزار

 

مسئول واحد نرم افزار

مهدی آذین

کارشناس نرم افزار

انیس ایرانمنش

کارشناس نرم افزار

فاطمه جاذبی

کارشناس نرم افزار

منیژه بهبود

 

لیست سایتها

نام واحد آدرس اینترنتی نام واحد آدرس اینترنتی
شهرداری مرکز http://kermancity.ir/ معاونت فرهنگی و اجتماعی http://farhangi.kermancity.ir/
شهرداری منطقه 1 http://area1.kermancity.ir/  سازمان عمران http://www.omran.kermancity.ir/
شهرداری منطقه 2 http://area2.kermancity.ir/  مدیریت پسماند http://bazyaft.kermancity.ir/
شهرداری منطقه 3 http://area3.kermancity.ir/  قلعه دختر و قلعه اردشیر http://ardeshir.kermancity.ir/
شهرداری منطقه 4 http://area4.kermancity.ir/  تاکسیرانی http://taxi.kermancity.ir/
معاونت اداری و مالی http://edarimali.kermancity.ir/  اتوبوسرانی http://bus.kermancity.ir/
معاونت برنامه ریزی و اقتصادی http://barnameh.kermancity.ir/  بهسازی و نوسازی http://behsazi.kermancity.ir/
معاونت خدمات شهری http://omoorshahr.kermancity.ir/  اموال و املاک http://amlak.kermancity.ir/
معاونت معماری و شهر سازی http://shahrsazi.kermancity.ir/  میادین http://mayadin.kermancity.ir/
معاونت فنی و عمرانی http://faniomrani.kermancity.ir/ پارکها و فضای سبز http://parkha.kermancity.ir/
معاونت حمل و نقل وترافیک http://traffic.kermancity.ir/  بهشت زهرا http://beheshtezahra.kermancity.ir/
معاونت فرهنگی و اجتماعی http://farhangi.kermancity.ir/ آتش نشانی http://krfire125.kermancity.ir/
شورای اسلامی http://www.kermanshora.ir/ حمل و نقل و ترافیک http://s-traffic.kermancity.ir/
       

پروژه های در دست اقدام

 • استقرار کامل زیرسیستمهای نرم افزار شهرسازی و راه اندازی پرداخت الکترونیک عوارض
 • استقرار کامل اتوماسيون اداري بريد
 • استقرار کامل نرم افزار آمار و عملكرد( فرابر(
 • استقرار و آموزش نرم افزار 137
 • تغییر گرافیک سایتهای شهرداری
 • انتخاب، خرید و استقرار نرم افزار جامع اداری ومالی برای کل مجموعه شهرداری
 • بروز رسانی و استقرار کامل نرم افزار جامع امور شهر
 • انتخاب، خرید و استقرار نرم افزار نظارت بر عملکرد پایانه ها
 • استقرار کامل زیرسیستمهای نرم افزار شهرسازی و راه اندازی پرداخت الکترونیک عوارض
 • انتخاب، خرید و استقرار نرم افزار مدیریت پروژه
 • استقرار کامل نرم افزار مدیریت خدمات پشتیبانی
 • بررسی نرم افزار مدیریت پروژه
 • بررسی نرم افزار تاکسیرانی
 • بررسی نرم افزار ثبت قراداد با پیمانکاران و مستند سازی مدارک جهت واحد طراحی و نظارت
 • پروژه CRM  جهت خدمات پشتیبانی و مکانیزه کردن فرآیند های سازمانی
 • پروژه هوش تجاری
 • پروژه کرمونی یار فاز دوم - خدمات شهرداری
 • پروژه پرداخت الکترونیک و واگذاری خدمت به دفاتر پیشخوان دولت

لیست نرم افزار ها

ردیف نام نرم افزار
1 اتوماسیون اداری
2 شهرسازی و نوسازی
3 نرم افزار امور شهر
4 نرم افزار صدور چک
5 نوسازیSKN
6 نرم افزار بودجه
7 عوارض ها
8 هتل سیستم
9 اموال – انبار – تدارکات
10 نرم افزار حقوق و دستمزد
11 نرم افزار کرمونی یار
12 نقلیه
13 مکاپ
14 عوارض متفرقه
15 مدیریت محتوای سایت(جوملا)
16 نرم افزار آماری فرابر
17 نرم افزار حسابداری درآمد
18 نرم افزار فضای سبز
19 متوفیات
20 نرم افزار کارگزینی
21 نرم افزار بایگانی الکترونیکی اسناد
22 مدیریت فعالیت ها
23 دبیرخانه اکسس

 

پروژه های انجام شده

 • خرید و استقرار نرم افزار شهرسازی، نوسازی و مشاغل (شهرسازی مناطق و اداره درآمد)
 • خریدو استقرار نرم افزار اتوماسيون اداري (کلیه واحدهای شهرداری)
 • خرید نرم افزار آمار و عملكرد فرابر (کلیه واحدهای شهرداری)
 • خرید و استقرار نرم افزار مديريت خدمات پشتيباني (‌سازمان فاوا)
 • خرید و استقرار نرم افزار جامع امور شهر (خدمات شهر مرکز و مناطق)
 • نظارت بر خرید نرم افزار هتل سيستم (اداره رفاه - مهمانسرا مشهد شهرداری کرمان)
 • راه اندازي دبيرخانه متمركز (کلیه واحدهای شهرداری)
 • جمع آوری اطلاعات و ساخت فایل پرزنت در تمامی حوزه های شهرداری برای شهردار
 • راه اندازی پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو در اداره درآمد از طریق دستگاههای POS بانک ملت و ملی
 • نصب نرم افزار کسب مربوط به مجامع تولیدی و مجامع توزیعی در اداره درآمد
 • بروز رسانی نرم افزارهای حقوق و دستمزد ، بازنشستگی ، عوارض خودرو ،عوارض متفرقه
 • خرید و استقرار نرم افزار بایگانی الکترونیکی اسناد
 • خرید و استقرار نرم افزارچک
 • خرید و استقرار نرم افزار نقلیه (سازمان خدمات موتوری )
 • راه اندازی فایل مغایرت گیری بانکی در اداره درآمد
 • بررسی واحد 137 شهرداری کرمان و انتخاب سامانه الکترونیکی برای آن واحد
 • برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری سایت جهت بررسی وضعیت سایتهای شهرداری
 • برگزاری جلسات سایت با شهرداران مناطق ، معاونین و مدیران سازمانها جهت بررسی نیازهای آنها
 • برگزاری جلسات پرزنت پرتالهای نمونه کشوری و بررسی خدمات ان شرکتها برای شهرداریهای کشور
 • طراحی و راه اندازی پرتال داخلی شهرداری
 • ارتقاء ورژن نرم افزار مدیریت سایتهای شهرداری
 • تهیه فایل پرزنت گزارش عملکرد جهت واحدهای مختلف شهرداری
 • محاسبه عوارض بلیط مسافر
 • انتقال بانک اطلاعاتی نرم افزار هتل سيستم به هاست تحت نظارت سازمان
 • اصلاح فرایند های موجود در واحد نرم افزار
 • تدوین طرح بازدید دوره ای و بازرسی دوره ای
 • تدوین طرح خدمات الکترونیک قابل ارائه در شهرداری کرمان
 • آموزش کار با نرم افزار جدید سایت
 • راه اندازی فاز اول نرم افزار موبایل شهرداری کرمان « کرمونی یار »
 • تغییر گرافیک سایتهای شهرداری
 • بررسی نرم افزار مدیریت پالایش و ساماندهی متکدیان