تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

حیدر هادی‌زاده به سمت «دبیر کمیته مشورتی تخصصی شهر هوشمند» منصوب شد

طی حکمی از سوی استاندار کرمان:

حیدر هادی‌زاده به سمت «دبیر کمیته مشورتی تخصصی شهر هوشمند» منصوب شد.

طی حکمی از سوی استاندار کرمان حیدر هادی‌زاده مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری به سمت «دبیر کمیته مشورتی تخصصی شهر هوشمند» منصوب شد.

در این حکم آمده است: امروزه توسعه شهرهای هوشمند مورد توجه خاص و ویژه بسیاری از دولت‌ها می باشد و در همین راستا و به منظور برنامه‌ریزی درخصوص هوشمند‌سازی شهر کرمان و با توجه به تجربه‌های ارزنده جنابعالی در این زمینه، به این سمت منصوب می‌شوید.