تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

پروژه اتوماسیون اداری تحت وب

از اهداف این پروژه : حذف کامل کاغذ از مجموعه مکاتبات اداری داخلی شهرداری، پوشش تمامی فرایندهای عمومی سازمانی و ارتباط مابین آنها و نهایتا رفع مشکلات و محدودیتهای سیستم های جزیره ای و همچنین افزایش کارایی مجموعه
تاریخ شروع و پایان : در مرحله عقد قرارداد با شرکت برید