تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

پروژه پیاده سازی و استقرار نرم افزار یکپارچه اداری و مالی تحت وب

از اهداف این پروژه :
* امکان مانیتورینگ دقیق فعالیتهای مالی و اداری ، جلوگیری از دوباره کاری در ورود اطلاعات، یکپارچگی اطلاعات و کاهش خطاهای کاربری ، بهبود فرآیند تصمیم‏‌سازی، کاهش هزینه‏‌های جاری از محل صرفه‏‌جویی بعمل آمده، یکپارچگی اطلاعات و کاهش خطاهای کاربری
شروع پروژه : 23/12/97
پیش بینی پایان پروژه :10/7/98