تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

اعضای هیئت مدیره

1-مهندس رضا دادگرپور –- رئیس هیئت مدیره
2- مهندس حیدر هادی زاده – مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
3- دکتر محمدمهدی فقیه –رئیس مرکز آپای استان و عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی