تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

اعضای شورای سازمان

   مهندس سید مهران عالم زاده – شهردار کرمان و رئیس شورای سازمان
•    متولد : 1354
•    مدارک تحصیلی وحرفه ای:
1. کارشناس ارشد پیوسته معماری از دانشگاه دولتی یزد سال 1379
2. دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه 1 معماری (طراحی و نظارت) از وزارت راه و شهرسازی
3. کارشناس رسمی دادگستری
•    سوابق مدیریتی
1. معاون دفتر فنی و مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان به مدت 2 سال
2. سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمان به مدت یک سال
3. سرپرست کتابخانه ملی (مرکزی) کرمان به مدت یک سال
4. کارشناس واحد شهرسازی و واحد اجرایی سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان به مدت یک سال
5. مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان ارشاد کرمان به مدت 9 سال
6. رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان ارشاد کرمان به مدت 8 سال
7. مدیرعامل تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به مدت سه سال
8. بازرس آزمایشگاه سنگ بستر کویر (اعضا و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان) به مدت 2سال
9. عضو هیئت مدیره آزمایشگاه سنگ بستر کویر (اعضا و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان)به مدت2سال
10 . بازرس اتحادیه تعاونیهای مسکن استان کرمان به مدت 3 سال
11 . عضو هیات مدیره و مدیر عامل مهندسان مشاور آیت پی به مدت یک سال
12 . عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان کرمان به مدت 9 سال
13 . دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان کرمان به مدت 2سال
14 . انبوه ساز شخص حقیقی به مدت 6سال
15 . عضو هیئت مدیره انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان (وابسته به اتاق بازرگانی) به مدت 3سال
16 . عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به مدت 2 سال

  دکتر مسعود ترک زاده  -رئیس پارک علم وفناوری استان و عضو هیئت علمی دانشگاه هایتک
  دکتر بهنام قوامی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر
  دکتر وحید ستاری – معاون انفورماتیک و عضو هیئت مدیره دانشگاه شهید باهنر
  مهندس رضا دادگرپور – معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی