تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

ماموریتهای سازمان

ایجاد و بکارگیری ساز و کارهای لازم و بکارگیری سامانه های مختلفی چون اتوماسیون اداری ، اطلاعات جغرافیایی، مدیریت تحت وب، و نرم افزارهای سازگار با سیستم ها و سخت افزارهای مورد نیاز در راستای تحقق اهداف و رویکردهای کلان مدیریت شهری شهرداری کرمان،هوشمندسازی نظامهای بهبود کیفیت سازمان و فرایندهای عملیاتی