تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

نمودار سازمانی

 • مدیر عامل

  مدیر عامل

  حیدر هادی زاده
  • قائم مقام

   قائم مقام

   حسن انجم شعاع
  • حوزه مدیر عامل

   حوزه مدیر عامل

   امین دهقان
  • معاونت مالی و اداری

   معاونت مالی و اداری

   زهرا جهانگیری
   • کارشناس مالی

    کارشناس مالی

    زکیه خواجویی
   • تدارکات

    تدارکات

    رضا شمسی
   • پروانه ابراهیمی

    پروانه ابراهیمی

    امین اموال
  • معاونت نرم افزار و مهندسی اطلاعات

   معاونت نرم افزار و مهندسی اطلاعات

   انیس ایرانمنش
   • فرشته غفاری موفق

    فرشته غفاری موفق

    اداره سیستم های اطلاعات جغرافیایی
   • مهدی آذین

    مهدی آذین

    کارشناس نرم افزار (هوشمند سازی )
   • محدثه لری پور

    محدثه لری پور

    کارشناس نرم افزار (اتوماسیون اداری )
   • کارشناس نرم افزار (اتوماسیون اداری)

    کارشناس نرم افزار (اتوماسیون اداری)

    زهرا پورشیخعلی
  • معاونت زیر ساخت و شبکه

   معاونت زیر ساخت و شبکه

   سید مرتضی قادر
   • کارشناس توسعه و نگهداشت مراکز داده

    کارشناس توسعه و نگهداشت مراکز داده

    رضا سلطانی نژاد
   • کارشناس توسعه و نگهداشت مراکز داده

    کارشناس توسعه و نگهداشت مراکز داده

    فرهاد فرهی مقدم
   • کارشناس فنی

    کارشناس فنی

    شهرزاد نوروزی
  • واحد سیستم ها و روشها

   واحد سیستم ها و روشها

   فاطمه جاذبی
  • واحد آمار و اطلاعات

   واحد آمار و اطلاعات

   نجمه قاسمی نژاد
   • کارشناس نرم افزار

    کارشناس نرم افزار

    منیژه بهبود
  • واحد ارتباطات

   واحد ارتباطات

   نعیمه تابلی