تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

موضوع شهر هوشمند را با جدیت پیگیری می‌کنیم

رییس شورای اسلامی شهر کرمان:


موضوع شهر هوشمند را با جدیت پیگیری می‌کنیم


رییس شورای اسلامی شهر کرمان در مراسم آغاز عملیات اجرای فیبر نوری گفت: موضوع شهر هوشمند را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
در راستای ایجاد زیرساخت‌های مناسب شهر الکترونیک، عملیات اجرای  فیبر نوری شهر کرمان به طول 150 کیلومتر  از امروز آغاز شد.
رییس شورای اسلامی شهر کرمان در این مراسم گفت: موضوع ایجاد شبکه فیبر نوری در شهر کرمان از نخستین روزهای کار شورای پنجم، در دستور کار شورا قرار گرفت.
وی افزود: شورای شهر کرمان این موضع را همچنان با جدیت پیگیری خواهد کرد.
مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات استان هم گفت: ایجاد شبکه فیبر نوری گام نخست در اجرای پروژه شهر هوشمند و شهر الکترونیک است.
الهامی افزود: با اجرای این شبکه اجرای طرح‌های دولت الکترونیک و شهر هوشمند سرعت پیدا خواهد کرد.