تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

کرمان در مسیر شهر هوشمند

کرمان در مسیر شهر هوشمند


با حضور شهردار کرمان عملیات اجرای فیبر نوری، آغاز شد.
عملیات اجرایی فاز نخست فیبر نوری شهری با حضور شهردار کرمان آغاز شد.
مهندس عالم‌زاده در این مراسم گفت:  اعتبار این طرح حدود 5 میلیارد تومان  برآورد شده است و مدت زمان اجرای این طرح هم یک سال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: فاز اول این طرح 4 کیلومتر است که از امروز آغاز خواهد شد.
لازم به ذکر استٰ با اجرای این طرح هشت زیر مجموعه شهرداری کرمان با فیبر نوری به هم متصل خواهند شد .