تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

ضرورت وجود نرم‌افزار جامع مدیریت شهری در شهرداری کرمان

شهردار کرمان تأکید کرد:

ضرورت وجود نرم‌افزار جامع مدیریت شهری در شهرداری کرمان

  

در نشستی با حضور شهردار کرمان، چگونگی تشکیل ستاد شهر هوشمند بررسی شد.

در این نشست که رضا دادگرپور، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‌ نیروی انسانی و مرتضی عرب‌نژاد، مدیرعامل فاوا حضور داشتند، شهردار کرمان بر ایجاد نرم‌افزار مدیریت جامع شهرداری که پاسخ‌گوی تمام نیازهای شهرداری کرمان باشد، تأکید کرد.

سیدمهران عالم‌زاده افزود: باید تمام فرایندهای شهرداری به‌طور مثال از بازدید ملک تا فرایند صدور پروانه و فرایند مالی در این نرم‌افزار دیده شود.

وی ادامه داد: نرم‌افزار مدیریت جامع شهرداری کرمان باید این قابلیت را داشته باشد که مدیریت شهری بتواند تمام مراحل اجرای کار و فرایندها را مشاهده کند.

در این نشست موضوع تشکیل ستاد شهر هوشمند و تدوین سند راهبردی شهر هوشمند نیز بررسی شد.

تشکیل کمیته راهبردی شهر هوشمند، تشکیل ستاد شهرداری هوشمند و افزایش سواد شهروندی در زمینه‌ی شهر هوشمند نیز ازجمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست هم‌چنین موضوع چگونگی نصب دوربین‌های پایش تصویری در نقاط مختلف شهر با مشارکت بخش خصوصی بررسی شد.