تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

ضرورت سرعت‌بخشیدن به ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان

شهردار کرمان در نشست ستاد ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان تأکید کرد:

ضرورت سرعت‌بخشیدن به ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان

نشست ستاد ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان با حضور شهردار کرمان و سایر اعضا برگزار شد.

شهردار کرمان در این نشست که رییس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای اسلامی شهر کرمان نیز حضور داشت، با بیان این‌که کار در حوزه‌ی ممیزی باید به‌صورت جدی پیگیری شود، گفت: ستاد ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان باید پیگیری کند تا کار ممیزی املاک با جدیت پیش برود.

سیدمهران عالم‌زاده بر تعامل شهرداری مرکز با شهرداری‌های مناطق چهارگانه در راستای ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان تأکید کرد.

وی هم‌چنین تعیین برنامه‌ی زمان‌بندی برای ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان را ضروری دانست و با تأکید بر این‌که ممیزی املاک شهر کرمان باید حداکثر طی شش‌ماه به پایان برسد، گفت: باید با هماهنگی ستاد ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان با کمیته‌ی درآمدی شهرداری، پس از ممیزی، فیش‌های مربوط به عوارض مختلف شهرداری صادر شود.

عالم‌زاده افزود: کار باید طوری پیش برود که پس از ممیزی هر بلوک، فیش‌های مربوط به عوارض آن محدوده صادر و به درِ خانه‌ها ارسال شود.

شهردار کرمان با اشاره به سپردن کار ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان به همکاران شهرداری‌های مناطق گفت: همکاران شهرداری باید کار ممیزی املاک و اصناف را خارج از وقت اداری انجام دهند؛ ضمن این‌که حق‌الزحمه‌ی افرادی که در این زمینه همکاری می‌کنند، از طریق شرکت‌های وابسته به شهرداری کرمان پرداخت خواهد شد.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای اسلامی شهر کرمان هم در این نشست ایجاد چارچوب و ساختارهای مورد نیاز برای وصول عوارض و ممیزی شهر کرمان را ضروری دانست و گفت: شکل‌گیری ستاد ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان، کار اساسی است که باید انجام می‌شد.

حسین چناریان افزود: هیچ کار توسعه‌ای بدون ساختار منظم درآمدی و پشتوانه‌ی مالی محقق نمی‌شود؛ بنابراین، علاوه بر ستاد ممیزی املاک و اصناف، باید تیم‌های تخصصی برای موضوعات مختلف مالی ازجمله تعیین تعرفه‌های عوارضی و بودجه‌نویسی تشکیل شود.

در این نشست شهرداران مناطق چهارگانه‌ی شهر کرمان نیز از ممیزی بخش‌هایی از املاک و اصناف هر منطقه خبر دادند.

علی سعیدی، سرپرست شهرداری منطقه دو و شهردار پیشین منطقه یک گفت: در منطقه یک شهر کرمان، 17 هزار پرونده آماده صدور فیش‌های عوارضی است.

وی افزود: در منطقه دو هم چهار تا پنج هزار پرونده آماده شده است.

رامین امیرمداح، سرپرست شهرداری منطقه سه و شهردار پیشین منطقه دو هم با بیان این‌که در منطقه دو، حدود پنج هزار پرونده آماده صدور فیش شده است، گفت: در منطقه سه کار ممیزی املاک به‌صورت سنتی انجام شده است.

بحرینی، معاون مالی منطقه چهار هم از ممیزی بخش عمده‌ای از محدوده‌ی این منطقه خبر داد.