تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

برگزاری جلسه هم اندیشی با هدف ارتقا در سیستم های خدمت رسانی به شهروندان

برگزاری جلسه هم اندیشی با هدف ارتقا در سیستم های خدمت رسانی به شهروندان

 

 

 نخستین جلسه هم‌اندیشی به منظور ایجاد بستر و زمینه‌ی لازم برای تسهیل دسترسی شهروندان برای پرداخت انواع عوارض و استفاده از نرم‌افزارهای جدید درآمدی و تخصصی شهری، با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مدیرعامل سازمان آمار و فناوری شهرداری کرمان و مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرمان برگزار شد.

در این نشست با اشاره به پیشرفت سیستم‌های خدمات رسانی در عصر حاضر، بر استفاده از فناوری‌ و نرم‌افزارها در بهبود روابط بین شهروندان و شهرداری و به تبع آن جلب رضایت و اعتماد شهروندان برای پرداخت عوارض تاکید شد.

گفتنی است توسعه زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی سیستم‌های درآمدی و در دسترس بودن و سرعت در ارایه خدمات، لازمه‌ی رسیدن به درآمد پایدار است.