تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

تبریک

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

 مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

 

( عید نوروز مبارک)