تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

یکشنبه های بدون کیسه پلاستیکی به کرمون گردون رسید

یکشنبه های بدون کیسه پلاستیکی به کرمون گردون رسید

 

 

مدیر عامل سازمان آمار و فنآوری اطلاعات از فرهنگ سازی درخصوص یکشنبه های بدون کیسه پلاستیک در نرم افزار کرمون گردون خبر داد .

مهندس عرب نژاد با بیان اینکه این اقدام به عنوان یک حرکت فرهنگی از طرف پویش مردمی کرمون گردون در حال انجام است ، افزود : تبلیغات و فرهنگ سازی اجرای این طرح در کانال ها و شبکه های مجازی و نرم افزار تلفن همراه کرمون گردون توسط این سازمان در حال انجام است.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف آشنا کردن شهروندان با خطرات و مضرات زیست محیطی درحال انجام است .