تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

همکاری مهندسین ناظر با شهرداری منوط به ثبت اطلاعات در سامانه شهرسازی

همکاری مهندسین ناظر با شهرداری منوط به ثبت اطلاعات در سامانه شهرسازی است

مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری کرمان اظهار کرد: مهندسین ناظر خارج از شهرداری برای ادامه فعالیت خود با شهرداری از هم اکنون باید اطلاعات خود را در سامانه شهرسازی ثبت کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان، مهندس عرب نژاد گفت: مهندسین ناظر ساختمان برای ثبت اطلاعات خود باید به یکی از مناطق چهارگانه شهرداری مراجعه کنند .

وی افزود: در سامانه شهرسازی شهرداری، کلیه اطلاعات از قبیل شماره پروانه اشتغال، تاریخ صدور، تاریخ تمدید، اعتبار، پایه، آدرس و شماره دفتر مهندسین ناظر ثبت خواهد شد .

مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری هدف از این اقدام را نظارت بهتر و دقیق‌تر شهرداری بر کار مهندسین ناظر، شناسایی ناظرین و همچنین جلوگیری از تخلفات در ساخت و ساز عنوان کرد.