تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

بازدید کارشناسان سازمان آمار و فناوری اطلاعات از واحد IT شهرداری منطقه چهار

بازدید کارشناسان سازمان آمار و فناوری اطلاعات از واحد IT شهرداری منطقه چهار

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آمار و فناوری اطلاعات، روز گذشته معاون فنی این سازمان به همراه مسئول حراست و چند تن از کارشناسان این سازمان از بخش های مختلف شهرداری منطقه چهار بازدید کردند .

براساس این گزارش، این بازدید با هدف بررسی و رفع نواقص و مشکلات نرم افزار و سخت افزار و همچنین به روز رسانی کلیه سیستم های بخش های شهرداری منطقه چهار انجام شد.

گفتنی است این اقدام بصورت مستمر در واحدهای مختلف شهرداری در طول سال انجام می شود.