تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز، تلفن‌بانک، اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک

مدیرعامل سازمان آمار و فن‌آوری اطلاعات شهرداری خبر داد:

پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز، تلفن‌بانک، اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک

 

مدیرعامل سازمان آمار و فن‌آوری اطلاعات شهرداری کرمان درباره‌ی روش‌های پرداخت قبض بهای خدمات شهری و پسماند گفت: شهروندان می‌توانند از طریق دستگاه خودپرداز، تلفن‌بانک، اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک از طریق بانک‌های ملی و ملت قبض‌ها را پرداخت کنند.

مهندس مرتضی عرب نژاد با بیان این که هر قبض یک شناسه ‌پرداخت مختص به خود دارد افزود: افرادی که به‌طور مثال قبض سال 92 را پرداخت کرده‌اند، می‌توانند براساس شناسه ‌قبض و شناسه ‌پرداخت که روی قبض‌هاست، بهای خدمات شهری مربوط به سال‌های 93 و 94 را پرداخت کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر شهروندی هزینه‌ی بهای خدمات شهری و پسماند هر سه سال ملک خود را پرداخت کرده‌ است، نیازی به حضور در شهرداری و اعلام پرداخت ندارد؛ چراکه مبلغ پرداخت شده توسط آن شهروند، در سامانه ثبت شده است.