تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

شرح وظایف

 • تدوین نظامنامه اطلاعات آماری شهرداری کرمان
 • جمع آوری آمار و اطلاعات در شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته
 • نظارت، بهبود و بروز رسانی نظام گردش آمار و اطلاعات
 • کنترل داده های آماری
 • ارتقای کارایی و گسترش پوشش موضوعی در تولید آمار
 • برنامه ریزی در خصوص نحوه توسعه نرم افزاری شهرداری با اهدف یکپارچه سازی امار و اطلاعات
 • ارائه راهکارهای فنی در جهت اصلاح و پاکسازی داده ها و اقلام آماری
 • توسعه و هدایت جمع آوری و تصحیح اطلاعات آماری بصورت الکترونیکی و آنلاین
 • تحلیل های آماری و فرآوری داده ها
  برنامه ریزی لازم جهت ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی به معاونت ها، مناطق، سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری کرمان