تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

پروژه های در دست اقدام

  • راه اندازی نرم افزار جامع کنترل و نظارت ناوگان شهرداری کرمان
  • تجهیز کلیه خودرو های شهرداری به دستگاه ردیاب خودرو و اتصال به سامانه کنترل و نظارت ناوگان شهرداری کرمان