تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

پروژه های در دست اقدام

 • نصب و راه اندازی لینک وایرلس سازمان پسماند و شبکه داخلی
 • نصب و راه اندازی و بروزرسانی لینک وایرلس سازمان پارکها
 • بروز رسانی شبکه مرکز
 • طراحی و بروزرسانی دکل سازمان آمار
 • تغیرات شبکه سازمان پارکها
 • بروز رسانی شبکه اجرائیات
 • تغیرات شبکه برق اضطراری سازمان پارکها
 • بررسی و تحلیل شبکه آتش نشانی
 • بررسی و تحلیل شبکه درآمد
 • شبکه ساختمان جدید تاکسیرانی
 • راه اندازی سرور مجازی سازی