تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

لینک های ارتباطی

  • مناطق یک ، دو، سه ، چهار
  • معاونت های برنامه ریزی و اقتصادی ، ترافیک ، فرهنگی هنری(معاونت و فرهنگسرای کوثر)
  • شهرداری مرکز، مدیریت بحران ،اداره درآمد ،کمیسیون ماده100،زیباسازی (دفترمرکزی ،پارک ریاضیات)،روابط عمومی ،اجرائیات،اداره رفاه ،بناهای ماندگار ،پایانه مسافربری
  • سازمانهای پسماند،تاکسیرانی،پارکها ،عمران،اتوبوسرانی(دفتر مرکزی ،تعمیرگاه،مرکز مانیتورینگ)،آتش نشانی ،بهشت زهرا ، ترافیک ،املاک، میادین