تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

کارشناسان واحد شبکه

باقر خوشکاری

سید مرتضی قادر

غلامرضا سلطانی نژاد