تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

لیست سایتها

نام واحد آدرس اینترنتی نام واحد آدرس اینترنتی
شهرداری مرکز http://kermancity.ir/ معاونت فرهنگی و اجتماعی http://farhangi.kermancity.ir/
شهرداری منطقه 1 http://area1.kermancity.ir/  سازمان عمران http://www.omran.kermancity.ir/
شهرداری منطقه 2 http://area2.kermancity.ir/  مدیریت پسماند http://bazyaft.kermancity.ir/
شهرداری منطقه 3 http://area3.kermancity.ir/  قلعه دختر و قلعه اردشیر http://ardeshir.kermancity.ir/
شهرداری منطقه 4 http://area4.kermancity.ir/  تاکسیرانی http://taxi.kermancity.ir/
معاونت اداری و مالی http://edarimali.kermancity.ir/  اتوبوسرانی http://bus.kermancity.ir/
معاونت برنامه ریزی و اقتصادی http://barnameh.kermancity.ir/  بهسازی و نوسازی http://behsazi.kermancity.ir/
معاونت خدمات شهری http://omoorshahr.kermancity.ir/  اموال و املاک http://amlak.kermancity.ir/
معاونت معماری و شهر سازی http://shahrsazi.kermancity.ir/  میادین http://mayadin.kermancity.ir/
معاونت فنی و عمرانی http://faniomrani.kermancity.ir/ پارکها و فضای سبز http://parkha.kermancity.ir/
معاونت حمل و نقل وترافیک http://traffic.kermancity.ir/  بهشت زهرا http://beheshtezahra.kermancity.ir/
معاونت فرهنگی و اجتماعی http://farhangi.kermancity.ir/ آتش نشانی http://krfire125.kermancity.ir/
شورای اسلامی http://www.kermanshora.ir/ حمل و نقل و ترافیک http://s-traffic.kermancity.ir/