تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

پروژه های در دست اقدام

 • استقرار کامل زیرسیستمهای نرم افزار شهرسازی و راه اندازی پرداخت الکترونیک عوارض
 • استقرار کامل اتوماسيون اداري بريد
 • استقرار کامل نرم افزار آمار و عملكرد( فرابر(
 • استقرار و آموزش نرم افزار 137
 • تغییر گرافیک سایتهای شهرداری
 • انتخاب، خرید و استقرار نرم افزار جامع اداری ومالی برای کل مجموعه شهرداری
 • بروز رسانی و استقرار کامل نرم افزار جامع امور شهر
 • انتخاب، خرید و استقرار نرم افزار نظارت بر عملکرد پایانه ها
 • استقرار کامل زیرسیستمهای نرم افزار شهرسازی و راه اندازی پرداخت الکترونیک عوارض
 • انتخاب، خرید و استقرار نرم افزار مدیریت پروژه
 • استقرار کامل نرم افزار مدیریت خدمات پشتیبانی
 • بررسی نرم افزار مدیریت پروژه
 • بررسی نرم افزار تاکسیرانی
 • بررسی نرم افزار ثبت قراداد با پیمانکاران و مستند سازی مدارک جهت واحد طراحی و نظارت
 • پروژه CRM  جهت خدمات پشتیبانی و مکانیزه کردن فرآیند های سازمانی
 • پروژه هوش تجاری
 • پروژه کرمونی یار فاز دوم - خدمات شهرداری
 • پروژه پرداخت الکترونیک و واگذاری خدمت به دفاتر پیشخوان دولت