تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

معرفی مدیرعامل

آقای مهندس مرتضی عرب نژاد

سوابق کاری :

87-90  دولت الکترونیک

90-92  دفتر فناوری اطلاعات و امنیت استانداری کرمان