تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

معرفی سازمان

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و صنعت و پیدایش روشهای نوین اداره مراکز مختلف اداری ، صنعتی و سازمانی خاصه فنآوری اطلاعات جوامع امروز به گونه ای متفاوت از سالهای گذشته فرایندهای کاری را توسعه می بخشند ، آمار و فنآوری اطلاعات دیگر یک تئوری نبوده ، بلکه راهکاریست در جهت بهره وری و بهبود شایسته در کیفیت و زمان ارائه خدمات ، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمان با هدف تحقق بخشیدن به این مهم در سال ۱۳۸۳ تاسیس و به سرعت مشغول فعالیتهای خود در جهت آرمانهای این سازمان گردید.

سازمان آمار و فنآوری اطلاعات شهرداری کرمان با تکیه بر دانش فنی پرسنل خود که مجموعه ای از کارآمدترین نیروهای سطح استان را شامل می شوند ضمن بررسی دقیق امکانات و تواناییهای بالقوه و بالفعل استان کرمان چشم اندازی از توسعه فنآوری اطلاعات را تهیه و ارائه نموده ، که با سازماندهی برنامه های ساختاریافته کوتاه مدت و بلند مدت تا کنون مراحل بهینه سازی ، طراحی و اجرای اهداف خود را طبق زمانبندی مدیران پروژه ها دنبال کرده است .

در این راستا این سازمان می کوشد تا در آینده ای نه چندان دور ضمن بکارگیری سیستم هایی چون اتوماسیون اداری ، اطلاعات جغرافیایی ، مدیریت تحت وب ، نرم افزارهای سازگار با سیستم ها و سخت افزارهای مورد نیاز ، اهداف چشم انداز توسه فنآوری اطلاعات را عملی نموده تا گامی بلند در جهت اعتلای کار و اقتصاد این مرز و بوم باشد.