تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

آغاز نگارش سند راهبردی آی.تی شهرداری

مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری خبر داد:

 

آغاز نگارش سند راهبردی آی.تی شهرداری

 

مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری گفت: نگارش سند راهبردی آی.تی شهرداری کرمان آغاز شد. به گفته مهندس مرتضی عرب نژاد در راستای تحقق اهداف سازمانی و طبق تاکید شهردار محترم کرمان، نگارش سند راهبردی آی.تی شهرداری در راستای برنامه ریزی برای اهداف سازمانی آغاز شده است. وی در پایان تاکید کرد: این سند پنج ساله به دنبال طرح شهرداری الکترونیک است و در فازهای کوتاه مدت اجرا می شود.