تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

برگزاری جلسه نرم افزار مدیریت پروژه در سازمان فاوا

جلسه ی بررسی نرم افزار مدیریت پروژه در سازمان فاوا شهرداری کرمان برگزار شد.
این نشست با حضور مدیرعامل سازمان فاوا و نمایندگان  سازمان عمران ،اداری و مالی و سازمان پارک ها برگزار شد .
مدیرعامل سازمان فاوا هدف از برپایی این نشست را انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه عنوان کرد و اظهار داشت : در این نشست نمایندگان سازمان ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.عرب نژاد اظهار داشت: این نرم افزار به زودی خریداری و در سازمان ها نصب می شود.