تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

ارائه ی خدمات شهرداری بصورت الکترونیکی در آینده ای نزدیک


مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری کرمان از ارائه ی خدمات شهرداری بصورت الکترونیکی در آینده ای نزدیک خبر داد.
مهندس مرتضی عرب نژاد با اشاره به برگزاری نشستی با نیروهای واحد آمارو انفورماتیک  استانداری کرمان در هفته گذشته ،گفت : در این نشست مقرر شد زمینه های لازم برای الکترونیکی کردن خدمات شهرداری به شهروندان فراهم شود.وی ادامه داد: این نشست ها تا اجرای کامل طرح ادامه دارد.