تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

تجهیز پایانه ی مسافربری شهر کرمان به زیرساخت های شبکه و اینترنت


مدیرعامل سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری کرمان از تجهیز پایانه ی مسافربری شهر کرمان به زیرساخت های شبکه و اینترنت  خبر داد.

مهندس مرتضی عرب نژاد با اشاره به اینکه برای بررسی وضعیت زیرساخت های مخابراتی پایانه ی مسافر بری جدید شهر کرمان طی دو هفته گذشته بازدیدهای مکرر از این محل انجام شد ، که  تعدادی از کارشناسان این سازمان در این بازدید حضور داشتند.

وی به بررسی وضعیت زیرساخت های مخابراتی ،شبکه داخلی و اینترنتی این پایانه در این بازدید اشاره کرد و گفت : طی مصوبات انجام شده ،این سازمان به عنوان مشاور و ناظر بر اجرای شبکه ،استقرار تجهیزات و سرویس دهنده اینترنت  انتخاب و فعالیت های خود را انجام داد.