تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

حضور قائم مقام شهردار در سازمان آمار و فناوری اطلاعات


قائم مقام شهردار از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان بازدید کرد.

دکتر محمد خیراندیش ضمن حضور در سازمان آمار بامدیرعامل و پرسنل این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

در این بازدید مهندس عرب نژاد مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری کرمان به بیان مشکلات و مسائل سازمان پرداخت که قائم مقام شهردار برای رفع آها قول مساعد داد.

وی در ادامه از بخش های مختلف سازمان از جمله اتاق سرور و دکل ها بازدید کرد ودر جریان روند فعالیت های این سازمان قرار گرفت.