تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

سال نو مبارک

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها     ای تدبیر کننده روز و شب     ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر     حال ما را به بهترین حال دگرگون کن.      ( سال نو مبارک)