تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

برگزاری دوره آموزشی نحوه پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

 

مهندس مرتضی عرب نژاد با بیان این که این دوره آموزشی در دو روز برگزار می شود، افزود: این دوره آموزشی با هدف آموزش و تربیت کارکنان سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری جهت آشنایی با الزامات و فازهای اجرایی ISMS در قسمت های مختلف مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات انجام می شود.

وی با اشاره به نسخه 2013 استاندارد 27001 خاطرنشان کرد: آشنایی با تدوین روش های اجرایی امنیت اطلاعات برای حفظ امنیت سرویس فناوری اطلاعات ارائه شده در شهرداری کرمان صورت می گیرد.